Tel. +373 22 27-69-79, 54-91-22 GSM: +373 691-056-85 | info@dp.md

Asistență în afaceri

Oamenii de afaceri cunosc despre importanța cunoașterii cadrului juridic și a regulilor pe piețele noi atunci când este vorba despre un proiect investițional la nivel de start-up sau despre unul deja în curs de realizare. În cazul în care clientul este cointeresat de a se implica într-o afacere deja lansată în calitatea sa de potențial partener nou, suntem alături pentru a sprijini clientul cu opinia noastră fundamentată pe cât de riscantă ar putea fi investiția acestuia din aspect juridic, financiar și economic. Raportul nostru nu se limitează doar la opinii teoretice, dar va purta și recomandări aplicabile în practică.

Printre serviciile oferite de BAA „Durleșteanu & Partners” se enumeră:

- Efectuarea auditului complex a afacerii, atât la faza de start-up, cât și pe parcursul desfășurării activității antreprenoriale, în scopul identificării riscurilor și protejării clientului împotriva lor;

- Relizarea studiului ideii de afaceri sau de investiții a clientului pentru a propune soluții optime în alegerea formei juridice de realizare a activității;

- Asistarea clientului la negocierea, redactarea și analiza contractelor comerciale (inclusiv internaționale), acordarea asistenței juridice în litigiile apărute între partenerii de afaceri și terți. Verificarea proiectelor contractelor propuse spre semnare și a contractelor comerciale deja încheiate de client în scopul identificării implicațiilor de ordin juridic și furnizarea propunerilor de îmbunătățire a situației;

- Înființarea și înregistrarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit, precum și oferirea serviciilor de mentenanță pe parcursul desfășurării activității acestora;

- Asistarea și participarea activă în procesul obținerii licențelor, autorizațiilor, avizelor necesare desfășurării activității de întreprinzător;

- Menținerea relațiilor de colaborare cu instituțiile/autoritățile publice implicate în activitatea clienților și acordarea suportului necesar în raport cu aceste instituții. Consultanța juridică în domeniul achizitiilor publice;

- Monitorizarea modificărilor legislative și a proiectelor de lege care privesc activitatea fiecărui client în mod separat și informarea clienților despre impactul unor astfel de modificări;

- Realizarea rapoartelor tip legal due diligence pentru diverse procese: privatizare, achiziție, fuziune a societăților comerciale, investiții de business, etc.

Parteneri Internaționali

Where you can find us

If you wish to visit us directly, we can offer free counseling