Tel. +373 22 27-69-79, 54-91-22 GSM: +373 691-056-85 | info@dp.md

Business advising, start-up and assistance

Durlesteanu & Partners deja mai bine de 10 ani oferă consultanță calificată partenerilor și clienților săi, demonstrându-și profesionalismul și loialitatea în abordarea celor mai sensibile probleme de drept. Important este faptul că Biroul, prestând serviciile, nu se limitează doar la comunicarea aspectelor teoretice ale speței, dar implementează și în practică soluțiile propuse.

Biroul Asociat de Avocați „Durleșteanu & Partners” consultă clienții cu privire la orice aspecte juridice ce țin de activitatea clientului, oferind următoarele servicii de consiliere și audit juridic:

-  Asistarea clienților și implicarea activă sub aspect juridic în procesul negocierii, redactării, verificării, analizei, semnării și ajustării ulterioare a contractelor (vânzare-cumpărare a bunurilor mobile și imobile, împrumut, locațiune, arendă, gaj, ipotecă, fidejusiune, investiții în construcții, credit bancar, asigurare, tranzacții de împăcare, cesiune de creanță și preluare de datorie, etc.);

- Examinarea reclamațiilor și cererilor înaintate către (de către) clienți și oferirea opiniei juridice referitor finalității acestor reclamații;

- Informarea clienților despre toate modificările și noutățile legislative care pot avea impact asupra activității practicate de clienți;

- Perfectarea auditului juridic complex al tuturor actelor din domeniul muncii și prezentarea unui raport în acest sens;

- Perfectarea auditului juridic complex al contractelor și tranzacțiilor încheiate de client și oferirea soluțiilor pentru protejarea împotriva posibilelor riscuri pe care acestea le poartă;

- Verificarea legalității controalelor și rezultatelor acestora efectuate de către autoritățile publice și subdiviziunile sale;

- Alte activități de calificare juridică îndreptate spre optimizarea afacerii antreprenorului.

Parteneri Internaționali

Where you can find us

If you wish to visit us directly, we can offer free counseling