Tel. +373 22 27-69-79, 54-91-22 GSM: +373 691-056-85 | info@dp.md

Litigii și mediere

Unul din motourile Biroului nostru de avocați - „Evitarea conflictelor este cea mai bună cale de soluționare a lor” - este aplicabil și în situațiile în care avocații de la „Durleșteanu & Partners” intervin în calitate de mediatori.

Medierea este procesul în cadrul căruia părţile implicate într-un litigiu, fiind asistate de un mediator, stabilesc împreună și de comun acord cum să trateze consecinţele litigiului şi implicaţiile acestuia pentru viitor.

Printre beneficiile medierii putem menționa:

- soluţionarea rapidă și reciproc avantajoasă a litigiului prin echilibrarea intereselor părților, fără implicarea organelor de justiție;

- confidențialitatea procedurii;

- cheltuieli minime de procedură;

- implicarea mediatorilor cu experiență bogată în domeniul soluționării litigiilor;

- etc.

În cadrul BAA Durleșteanu & Partners activează inclusiv și specialiști care au absolvit cursuri de mediere a conflictelor, având experiență de aplicare cu succes în practică a acestor cunoștințe.

Acceptarea de a încerca soluționarea litigiului prin mediere nu poate avea decât un rezultat pozitiv: chiar şi în situaţia în care  litigiul nu este soluţionat prin mediere, părţile vor avea pretenţiile mult mai bine conturate în urma medierii şi, conştientizând poziţiile faţă de obiectul litigiului, vor fi mult mai aproape de soluţionarea acestuia.

Totuși, în cazul imposibilității de a rezolva divergențele pe calea extrajudiciară, avocații noștri Vă vor asista atât în orice proces judiciar inițiat în instanțele judecătorești naționale de toate nivelele, cât și în procedura arbitrală, inclusiv în fața tribunalelor de arbitraj internaționale.

Parteneri Internaționali

Where you can find us

If you wish to visit us directly, we can offer free counseling